ប្រដាប់ដាក់បំពង់ centrifuge និងប្រអប់

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង