ពិព័រណ៍

2017-Pittsburgh-USA-2

2017 Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិក

2019-MEDICA-Germany

MEDICA ឆ្នាំ 2019 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

2017-Middle-East-Dubai

2017 ARAB LAB (ឌូបៃ)

2017-Brazil

ឆ្នាំ 2017 pittcon សហរដ្ឋអាមេរិក

2017-Pittsburgh-USA

2017 Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិក

2017-Brazil-International-Medical-Equipment-Exhibition

ឆ្នាំ 2017 pittcon សហរដ្ឋអាមេរិក

2019-HOSPITALR-Brazil

មន្ទីរពេទ្យ 2019 ប្រេស៊ីល

2019-ARAB-HEALTH-Dubai

សុខភាពអារ៉ាប់ឆ្នាំ 2019 ឌូបៃ

2019-MEDICA-Germany-2

MEDICA ឆ្នាំ 2019 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

2016-Dubai-United-Arab-Emirates

2016 Dubai, United Arab Emirates

2019-CMEF-Shanghai-China

ឆ្នាំ 2019 CMEF Shanghai ប្រទេសចិន


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង